Hjem

Teatergalesen

er en del af Sønderjysk Forsøgsscene

Medlem af DATS

 

 

 

Teatergaleasen

 

 

Generalforsamling

 

 

Søndag d. 26.02.17 kl. 18.00 på Kiers Gaard

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassererens beretning

4.Valg til bestyrelsen

 

a)Per Loldrup

b)Ina Johannsen

 

Valg af suppleanter>:

 

1. suppleant: Allan Elneff

2. Suppleant: Ninna Schmidt

 

Valg af revisor: Gunner Holm

 

5.Indkomne forslag

6.Evt

 

DIVA MIN

Gæstespil fra Det lille Teater i Gråsten

18. maj kl. 19.30

Stalden på Kiers Gaard

Billetter 50, - kr. inkl. kaffe og kage

SMS eller ring

26744642

Kiers Gaard

Teatergaleasens faste spillested gennem 30 år.

 

 

www.kiers-gaard.dk

 

 

 

Teatergaleasen V/ Per Loldrup, Carstensgade 56, 6270 Tønder. mobil: 26 74 46 42